За нас Услуги Обекти Eкологично чистото гориво! Балансови сравнения и икономия при преминаване на природен газ в индустрията! Контакти <-ГЛАВНОТО МЕНЮ
"MetaModul Trade" МЕТАМОДУЛ - Доставка на природен газ
Коректна, точна и евтина доставка на компресиран природен газ от "МетаМодул Тейд"!
Доставки Галерия Новини МЕТАН станции в България

ДОБРЕ ДОШЛИ


Професионалният профил на екипа е формиран от специфични дейности по изграждането, експлоатирането и поддържането на собствени центрове и газ станции за компресиране и последващо стационарно и мобилно (виртуално) газоснабдяване с компресиран природен газ (КПГ) за промишлени, обществени и битови обекти (вкл. зареждане на автомобили)...

Виж още

Идеята на продукта "Виртуално газоснабдяване"


Системна карта на виртуален газопровод за доставка на компресиран природен газ от "METAMODUL TRADE" EOOD

Виртуално (мобилно) газоснабдяване с компресиран природен газ (КПГ) се прави там, където постоянната тръба на газопреносната или газоразпределителната мрежа по някакви причини (скъпи инвестиции, неподходящ земен терен, лоша инфраструктура и др.) не може да стигне пряко до клиента. "Виртуалната тръба" (от лат. "като истинска") дава възможност мобилно да се...

Виж още

Ползи за клиентите


Икономически ефект е значително по-ниски финансови разходи за енергия – до 40 на сто в сравнение с разходите за традиционните енергоносители: мазут, дизел, пропан-бутан и др.;
Екологичен ефект: с използването на КПГ вместо твърди горива (дърва, въглища), течни горива - мазут (корабно гориво) или дизел се постига...

Виж още© Copyright