За нас Услуги Обекти Eкологично чистото гориво! Балансови сравнения и икономия при преминаване на природен газ в индустрията! Контакти <-ГЛАВНОТО МЕНЮ
"MetaModul Trade" МЕТАМОДУЛ - Доставка на природен газ
Коректна, точна и евтина доставка на компресиран природен газ от "МетаМодул Тейд"!
Доставки Галерия Новини МЕТАН станции в България

Основни балансови сравнения и икономия при преминаване на природен газ в индустрията


Гарантирано е че при ползването на компресиран природен газ за промишлени и обществени обекти значително ще се подобри тяхната енергийна, икономическа и екологична ефективност. Обществените и промишлени потребители при замяна на горивната си база от течни горива – дизел или газьол с природен газ, ще намалят преките си финансови разходи с цели 40–50%, да не говорим за сериозния екологичен ефект!


Икономията от въвеждане на природен газ се формира от няколко основни критерия за сравнение към останалите горива:Стабилност на качеството на топлоносителя
Разход за производство на 1.16MW енергия
Разходи за транспорт на гориво
Разходи за съхранение
Разходи за подгряване и разпръскване
Разходи от различен КПД
Текущи разходи за ремонти
Разходи за екологичност
Рекапитулация за производството на
1.16 MW/h енергия
Природен газ Нафта
139.7 нм3 х 1.10 лв. =
153.67 лв.
150 литра х 1.74 лв. =
261.00 лв.


© Copyright