:: METAMODUL ::
За нас Услуги Обекти Клиенти Партньори Контакти
МЕТАМОДУЛ МЕТАМОДУЛ - Доставка на природен газ
Доставки Галерия Новини МЕТАН станции в България
   
Фирмен каталог в PDF формат  
 

Професионалният профил на „МЕТАМОДУЛ” ООД се формира от дейности по изграждането, експлоатирането и поддържането на собствени центрове и газостанции за компресиране и последващо стационарно и мобилно (виртуално) газоснабдяване с компресиран природен газ (КПГ) на промишлени и обществени обекти (вкл. зареждане на автомобили) в регионите и по направленията: София-град, София-област, Перник-Кюстендил, Ловеч-Троян, Монтана-Видин, Червен бряг-Долни Дъбник-Плевен-Никопол и др. в Западна, Северозападна и Централна България.

 
 
  Виж още
 

Основни балансови сравнения и икономия при преминаване на природен газ в индустрията

Икономията от въвеждане на природен газ се формира от няколко основни критерия
за сравнение към останалите горива:

  Виж още
 

© Copyright 2011